Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Cine4-Scannáin-le-TG4-Films-in-Irish.jpg

Eolas

Seo mórscéim nua do shaothair nua fadscannáin as Gaeilge. Is iad TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a chuirfidh an maoiniú ar fáil don scéim seo faoin mbratach Cine4.

Spreagfaidh Cine4, scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léiriúcháin sna mórscannáin a thiocfaidh as. 

Cuirfear cistíocht forbartha suas le €25k ar fáil do chúig thogra nua gach bliain agus astu sin roghnófar péire le léiriú. Beidh buiséad suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus sula gcraolfar ar TG4 iad, beidh na scannáin ‘tréimhse sna pictiúrlanna’, seal a mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna.

Tabharfar tosaíocht do chomhlachtaí léiriúcháin ar léir polasaí láidir a bheith acu i dtaobh an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga oibre léiriúcháin, a bhfuil sé mar aidhm acu cothromaíocht inscne a bhaint amach i measc na foirne cruthaithí a roghnaíonn siad chomh maith le comhlachtaí atá i bhfabhar dul i mbun léiriúcháin le comhlachtaí eile sa bhaile agus thar lear.

Tá sonraí uile na scéime chomh maith le téarmaí agus coinníollacha le fáil ar an leathanach Coimisiúnú TG4.