Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

ga/Song of Granite

Song of Granite

Song of Granite | Sna Pictiúrlanna 8 Nollaig

Tá Song of Granite,  roghnaithe ag Éirinn do ghradaim Oscars 2018 faoin rannóg ‘Scannán Teanga Eachtrannach’

Arna léiriú ag Pat Collins agus arna scríobh agPat Collins, Eoghan Mac Giolla Bhríde, agus Sharon Whooley ba ag Fleadh Scannán na Gaillimhe 2017 a taispeánadh an scannán den chéad uair.

Sean Mannion - Rocky Ros Muc