Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Cine4-Scannáin-le-TG4-Films-in-Irish.jpg

I mbun forbartha

Roghnaigh TG4, BSÉ agus BAI 5 thogra fadscannáin Gaeilge Cine4 le script a fhorbairt dóibh,  Is iad sin:

  • Abú Media leis an togra, ‘Finky’;

  • Danú Media leis an togra, ‘Saoi’;

  • Fíbín Media leis an togra, ‘Finscéal’;

  • Macalla leis an togra, ‘Arracht’;

  • Wildfire Films leis an togra, ‘Sail Óg Sarah’.

Bhí 30 iarratas uilig ar an scéim ó 21 comhlacht agus ardchaighdeán ina measc.  Astu sin roghnófar péire le léiriú agus sula gcraolfar ar TG4 iad, caithfidh na scannáin ‘tréimhse sna pictiúrlanna’,  seal a mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna..